Τι είναι η Kundalini γιόγκα

Η Kundalini yoga έχει ασκηθεί σχετικά πρόσφατα στη δύση. Το 1969, ο Yogi Bhajan ίδρυσε την 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization – Υγιής, Ευτυχισμένη, Ιερή Οργάνωση) για να εισάγει αυτή την πρακτική σε έναν ευρύτερο πληθυσμό. Παρά το γεγονός ότι η Kundalini δεν είχε προηγουμένως διδαχθεί στο κοινό, ο Yogi Bhajan θεώρησε ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα οφέλη της.

Το ακριβώς σημαίνει Kundalini

Kundalini είναι η αξιοποίηση της ενέργειας (prana), στη βάση της σπονδυλικής στήλης που μπορεί να γίνει μέσα από το σώμα ξυπνώντας κάθε ένα από τα 7 τσάκρα. Η πλήρης φώτιση συμβαίνει όταν αυτή η ενέργεια φράσει στο τσάκρα του στέμματος στην κορυφή του κεφαλιού. Η Kundalini συχνά αναπαριστάται ως ένα φίδι κουλουριασμένο στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης.

Έμφαση στην αναπνοή και την κίνηση

Κάθε σειρά ασκήσεων Kundalini γίνεται με μια συγκεκριμένη τεχνική αναπνοής που εντείνει τις επιδράσει των στάσεων με σκοπό την απελευθέρωση της ενέργειας στο κάτω μέρος του σώματος και την επιτρέπει να κινηθεί προς τα πάνω. Οι Kundalini σειρές ασκήσεων (που ονομάζονται kriyas) μπορεί να αποτελούνται από ταχείες επαναλαμβανόμενες κινήσεις που γίνονται σε συνδυασμό με καθορισμένη μέθοδο αναπνοής ή διατηρώντας μια στάση αναπνοής με ιδιαίτερο τρόπο.

Τι περιέχει μία ακολουθία ασκήσεων Kundalini

Μια ακολουθία ασκήσεων Kundalini ξεκινά με μία σύντομη ψαλμωδία (με το γνωστό ΟΜ) ακολουθεί ένα ζέσταμα για να τεντώσει η σπονδυλική στήλη και για τη βελτίωση της ευελιξίας. Το κύριο μέρος των ασκήσεων ονομάζεται Κρίγια και είναι υπαγορευμένο από σειρά στάσεων και αναπνοών pranayama που εστιάζουν σε μία συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Η σειρά των ασκήσεων τελειώνει με διαλογισμό.

Είναι η Kundalini για εσάς;

Η Kundalini είναι μια από τις πιο πνευματικές μορφές γιόγκα. Υπερβαίνει τη φυσική απόδοση των ασκήσεων με έμφαση στην αναπνοή, το διαλογισμό, τα μούντρας και τις ψαλμωδίες. Ωστόσο οι αλληλουχίες στην Kundalini μπορεί να είναι πολλή απαιτητικές σωματικά.

Απάντηση